fbpx
Valikko Sulje

Näitä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asioita Elova edistää sisäisesti sekä palveluissaan:

Ympäristövastuu.

 • Tavoitteet ja toimet hiilijalanjäljen pienentämiseksi (4485 kg kgCO2e/vuonna 2023, josta pyrkimys alle 4000kg kgCO2e/vuonna 2024)
 • Energian kokonaiskulutuksen pienentäminen – Esimerkiksi sisätilojen valaistuksen ja lämpötilan optimointi
 • Kiertotaloutta tukevat ratkaisut – Jätteiden vähentäminen kierrätys ja roskien kerääminen, pakkausmateriaalien uusiokäyttö, korjaamalla, lainaamalla ja vuokraamalla palvelussa tarvittavia tavaroita ja tiloja, valitsemalla ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja. Osallistumalla kampanjoihin kuten 5 vaatetta, Miljoona roskapussia vuodessa 2024.
 • Digivihreät menetelmät – Etätyöskentely, digitaaliset palvelut ja asiakastapaamiset, laitteiden energian kulutuksen reaaliaikainen seuranta ja hallinta, sähköiset materiaalit
 • Kestävä liikkuminen – Sähköpyöräily ja lihaksilla liikkuminen ja liikuttaminen
 • Luontoyhteyden vahvistaminen – Luontopalvelut ja luontopohjaiset menetelmät, ympäristötietoisuuden kasvattaminen, luontokokemusten mahdollistaminen, kestävien käytänteiden, luonnon monimuotoisuuden ja omavaraisuuden edistäminen.

Sosiaalinen vastuu.

 • Jatkuva oppiminen – Oman osaamisen jatkuva kehittäminen, painottuen verkko- ja paikallisiin koulutuksiin
 • Kestävät elämäntavat ja terveyden edistäminen – Ennaltaehkäisevä terveyden hoitaminen ja kestävien elämäntapojen edistäminen ovat kaiken palveluntarjoamisen ja palveluntarjoajan keskiössä. Ihmisten itsetuntemuksen, itsepystyvyyden ja elämänlaadun sekä yhteisöllisten identiteettien vahvistaminen.
 • Turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito – Kokonaisvaltainen lääkehoito ja lääkkeetön hoito sekä lääkehaittojen ennaltaehkäisy
 • Yhteisöllinen osallistuminen – Osallistuminen paikallisiin yhteisöihin, keskustelufoorumeihin ja tapahtumiin, sekä aktiivinen panostaminen yhteisön hyvinvointiin vapaaehtoistyön (Mieli ry) kautta.
 • Monimuotoisuus ja tasa-arvo – Palvelut ovat tarjolla ja saatavilla kaikille asiakkaille riippumatta esimerkiksi rodusta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintakyvystä.
 • Eettisten käytäntöjen noudattaminen – Sitoutuminen eettisiin liiketoimintakäytäntöihin.
 • Asiakaslähtöisyys – Tarjoamalla laadukkaita, luotettavia ja vastuullisia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä tarjoamalla avointa ja rehellistä viestintää asiakkaille.
 • Luotettavuus – Etiikka ohjaa toimintaa. Ohjausta näyttöön perustuvan tiedon ja pitkän asiakaskokemuksen pohjalta. Asiakastietojen käsittely turvallisesti.

Taloudellinen vastuu.

 • Lääkekustannusten ja sairaudenhoitokustannusten vähentäminen ennaltaehkäisevin elämäntapatoimin
 • Avoin hinnoittelu
 • Selkeät maksuehdot – ja vaihtoehdot
 • Referenssit ja asiakaspalautteet
 • Kannattavuuteen tähtäävä liiketoiminta ja sen kehittäminen kestävästi
 • Verojen maksaminen Suomeen

Lue lisää vastuullisuusajatuksiani UEF Jatkuvan oppimisen blogistani

Ovatko omat elämäntapasi kuinka kestävällä pohjalla? Selvitä hiilijalanjälkesi uudistetulla Sitran Elämäntapatestillä ja tee oma suunnitelmasi kestävään arkeen! Tästä testiin!

Liity Elinvoiman kehittäjiin!

Uutiskirje ilmestyy harvakseltaan sähköpostiisi ja sisältää vinkkejä ja parhaita käytänteitä kestävän, elinvoimaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Ei roskapostia! Lue lisää tietosuojaselosteesta.