fbpx
Valikko Sulje

Work – Life balance?

Mielen työkalut stressinhallintaan liittyen ovat monelle jo hyvinkin tuttuja.
Keho ja mieli ovat kuitenkin erottamattomat, joten molempien hyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota.


Tyhy- ja virkistyspäivä – Voimavaroja työhön ja arkeen

Millainen työyhteisönne olisi, jos…

 • Ihmiset nukkuisivat yönsä hyvin ja heräisivät aamulla levänneenä?
 • Jaksaisivat päivän läpi energisenä ja ilman uuvahduksia?
 • Jännitykset, kivut ja säryt eivät veisi voimia?

Miltä kuulostaa? Olisiko liiketoimintaa mahdollista rakentaa kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä ja hyvinvointia tukien? Työ, työyhteisö ja arjen hyvät rutiinit muodostaisivat vahvan kivijalan tukien yhdessä hyvää toimintakykyä ja palautumista.

Tyhy- ja virkistyspäivä voi parhaimmillaan tukea ja antaa konkreettisia oivalluksia yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin, stressinhallinnan ja palautumisen taitojen kehittämiseen. Työhyvinvointi- ja virkistyspäivä voi koostua useasta eri aktiviteetista. Päivään voi sisältyä energisoivaa liikettä, tietoa yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin tukemisesta sekä rentoutumista ja pysähtymistä. Päivän voi aloittaa liikunnallisella aktiviteetilla ja päättää vaikkapa kehonhuoltoharjoituksella ihanan loppurentoutuksen kera. Välissä voidaan keskittyä esimerkiksi kuuntelemaan hyvinvointiluentoa tai synnyttää uusia oivalluksia fasilitoidusti.

Tyhy- ja virkistyspäivä tai kokonainen työpäivä voidaan viettää myös luonnon äärellä!

Esimerkkipäivän (4 h) hinta: 1300 eur + alv, sisältää yhteensä 1,5 h ohjattua liike- ja kehonhuoltoa + 2 h osallistavaa luentoa/työpajan + 30 min tauon.

Kysy lisää tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista.


Hyvinvointiluennot – Ymmärrystä & Oivalluksia

“Johanna olet moniosaaja ja lisäksi inspiroiva ja innostava puhuja” – palaute asikkaalta hyvinvointiluennolta

Terveys ja hyvinvointi on työelämän ja yksilön arjen yhteinen summa. Toimintakykyä ja työn mielekkyyttä on mahdollista vahvistaa sekä sairauspoissaoloja vähentää kokonaisvaltaisella ravinnon, stressinhallinnan, unen- ja kehonhuollon keinoin. Vuorovaikutteiset luennot ja useamman kerran järjestettävät porinaryhmät antavat oivalluksia ja käytännön työkaluja suunnata toimintaa työyhteisön ja yksilöllisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Luentoaiheet muun muassa:

 • Stressikehon kokonaisvaltainen hoitaminen – Ymmärrät ja tunnistat, mistä stressi syntyy – sekä kehon, mielen ja tunteiden tasolla, saat konkreettisia vinkkejä stressikehon ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen.
 • Uni ja palautuminen – Huolto-ohjeet kehon ja mielen palautumiseen ja hyvään uneen. Miten hyvää unta ja palautumista rakennetaan päivän aikana niin työssä kuin arjen rutiineilla.
 • Ravitsemus kuntoon – Syömiseen ja terveelliseen ruokavalioon liittyy paljon muitakin asioita kuin se, mitä lautasella on: syömisen ajoitus, syömiseen liittyvä psykologinen puoli, ravinnon sulaminen ja imeytyminen, suoliston hyvinvointi, kehoa rasittavien haitallisten ulkoisten tekijöiden määrä, stressitaso, liikunnan määrä ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Näistä asioista kuulet ja pääset keskustelemaan ravitsemusluennolla.

Luennot ovat vuorovaikutteisia, käytännönläheisiä ja selkeitä, iloa ja huumoria unohtamatta. Vankka teoreettinen viitekehys takaa asiapitoisen mutta silti elämänmakuisen esityskokemuksen.

Luentohinta yrityksille alkaen 600 € + alv / 60 min. Hinta ei sisällä tarjoilu- tai tilakustannuksia. Yli 20 kilometriä ylittävät matkakulut lisätään hintaan. Yhdistyksille ja yksityisille hinnat erikseen.

Kysy myös lyhyempiä miniluentoja tai tilaa vaikka ohjattu palautumista tukeva tauko toimipaikalle.

Kysy lisää tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista.


Hyvinvointia & läsnäoloa- työpajat

Hyvinvoiva työyhteisö tuo merkitystä ja menestystä! Kuinka juuri teidän työyhteisön arjen hyvinvointia kehitetään? Kuinka hyvinvointia rakennetaan yhdessä?

Työpajassa irtaannutaan työarjen kiireestä ja tavoitteista ja laskeudutaan luomaan yhdessä hyvinvointia ja läsnäoloa. Työpaja luo ymmärrystä kehoa ja mieltä kuormittavista tekijöistä ja voimavaroista, jolloin on aidosti mahdollista vaikuttaa hyvinvointiin niin työssä kuin arjessa. Työpajan hyvinvoinnin teemat johdattelevat samalla kehotietoiseen hyvinvointiin eli kuinka keho ja mieli valjastetaan terveyden ja hyvinvoinnin pohjaksi. Käsittelemme teemoja teorian ja tieteenkin näkökulmasta. Teoria auttaa ymmärtämään, mutta koska stressi ja kuormitus on kehossa, tarvitaan rinnalle konkreettisia kehollisia työkaluja, jotka saavat aikaan muutoksen. Kokeilemme tätä harjoitteiden kautta. Kehotietoisten liike- ja läsnäoloharjoitteiden myötä kehon ja mielen kireydet helpottuvat, vireys ja energisyys lisääntyy, ja samalla myös hermoston rauhoittuessa stressin tunteet kevenevät.

Hyvinvointia & läsnäoloa- työpaja koostuu kahdesta osasta:

 • Hyvinvoinnin teemasta: Positiivisesta, pohdiskelevasta ja vuorovaikutteisesta luennosta keskustellen ja kokemuksia jakaen käsiteltävän hyvinvointiteeman ympärillä. Hyvinvoinnin teemat rakentuvat niin henkilökohtaisesta hyvinvoinnista kuin yhteisössä toimimisesta sekä organisaation hyvinvointikulttuurin kehittämisestä. Hyvinvointia tarkastellaan hyvin kokonaisvaltaisesti, ihmisen itsetuntemusta tukevasti.
 • Läsnäolon teemasta: Kehon ja mielen työkaluista erilaisten kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoitteiden avulla, jotka tukevat työpajan teemaa. Harjoitteet eivät vaadi mitään kokemusta kehoharjoittelusta.
 • Lopullinen sisältö rakentuu yhdessä asiakkaan kanssa ja riippuu käytettävästä ajasta.
 • Useamman työpajan kokonaisuuksissa voidaan käyttää apuna koko henkilöstölle tehtyä hyvinvointikartoitusta, josta valitaan 3-5 eniten noussutta teemaa käsittelyyn. Mahdollisuus on myös työntekijöiden yksilöllisempään tukemiseen ryhmävalmennuksella. Tämä on erityisen hyvä esimerkiksi uupumistilanteissa ja unihäiriöiden purkamisessa.
 • Kesto: 2h – useampi päivä
 • Esimerkkihinnoittelu 2 h työpaja: 750 € + alv 24 %. Hinta ei sisällä mahdollisia tarjoilu- tai tilakustannuksia. Yli 20 kilometriä ylittävät matkakulut lisätään hintaan. Yhdistyksille ja yksityisille hinnat erikseen

Työpajan Hyvinvoinnin -teeman elementit voivat olla sisällöltään muun muassa:

Kehon hyvinvointi:
Voi painottua muun muassa stressinhallinnan ydintaitoihin, kehotietoisuuden mahdollisuuksiin työhyvinvoinnin tukena, energisemmän aivoterveyden, ravitsemuksen, palautumisen ja unen tai kehon yleisterveyden tukemiseen ja kehittämiseen. Teemat voivat rakentua myös organisaation konkreettisten toimintamallien kuten hybridityöskentelyn, palautumis- tai taukokulttuurin kehittämiseen yhdessä.

Mielen hyvinvointi:
Voi painottua psyykkisen kokonaishyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen suuntautumalla esimerkiksi organisaation konkreettiseen yhteiskehittämiseen mm. psyykkisen palautumisen, resilienssin, tunne- ja vuorovaikutustaitojen tai arvojen osalta.

Luontofasilitointi:
Yrityksen hyvinvoivaa tulevaisuusnäkymää luotsaava ohjattu, tavoitteellinen työpaja, jossa työkaluina ovat luontofasilitointi, luontoliikunta ja luonnon hyvinvointivaikutukset. Mahdollisuus yhdistää myös retkiruokailu.

Työpajan Läsnäolon -teeman elementit voivat olla sisällöltään muun muassa:

Läsnäoloa luonnossa:
Lempeitä aistiharjoituksia ja kehoyhteysharjoituksia, jolla laskeudutaan läsnä olevaan luontohetkeen. Käytetään luonnon elementtejä hyväksi, kun pohditaan yhdessä elämän kaaria ja toimintaamme työssä ja arjessa. Tuotoksena syntyy oivalluksia ja arkisia työkaluja, joilla jokainen voi tuoda rauhoittumista ja palautumista omaan elämän rytmiin.

Hengitysharjoitteet:
Opetellaan kehoa ja mieltä palauttavia hengitysharjoituksia, joilla voidaan rauhoittaa kuormittunutta kehoa, hermostoa ja mieltä. Opitaan ja tutkitaan omaa kehoakin apuna käyttäen, millaiset tekijät häiritsevät hyvää hengitystä ja miten niihin voi vaikuttaa.

Jooga, yinjooga ja kehotietoiset harjoitteet:
Harjoitukset ovat suunnattu fyysisten kireyksien purkamiseen, hermoston ja tunteiden yhteyden herättelyyn ja havaitsemiseen. Samalla kun kehon kireydet helpottuvat myös mieli rauhoittuu. Harjoitusten avulla on helppo laskeutua kuuntelemaan itseä ja kehon tilaa, miltä kehossa tuntuu ja mitä se viestii. Lopuksi annetaan keholle lupa levätä ja laskeutua rentouttavaan olemisen tilaan.

Tietoisuusharjoitteet:
Harjoitusten tavoitteena on opetella aktivoimaan palautumisesta vastaavaa autonomisen hermoston puolta eli parasympaattista hermostoa. Tietoisuusharjoitukset ovat hoitavia läsnäolo- ja meditaatioharjoituksia. Harjoitukset tehdään selinmakuulla tai mukavasti istuen. Harjoitteet ovat hyvin kehoa uudistavia ja mieltä palauttavia.

Syvärentoutus Jooga Nidra:
Joogiseksi uneksi kutsuttu jooga nidra on kokonaisvaltainen, syvää untakin palauttavampi rentoutusharjoitus ja meditaatio. Puolen tunnin mittaisen jooga nidran on kuvattu vastaavan neljän tunnin unta. Se tuottaa maksimaalisen rentoutuksen minimaalisessa ajassa, ja se on monesti osoittautunut tehokkaaksi lääkkeeksi helpottaa stressin kokemista ja unettomuutta.

Kouluttajana minulla on pitkä ja laaja kokemus kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin valmentajana. Minulla on myös vuosien kouluttajakokemus terveydenhuollon ammattilaisten työelämälähtöisestä erikoistumiskoulutuksesta sekä ammattilaisille suunnatuista täydennyskoulutuksista ja valmennuksista. Monipuolinen työura, tietotaito, utelias tutkijamieli sekä valmennuskokemukset ovat kehittäneet erinomaisen kyvyn ymmärtää syy-seuraussuhteita kuormitukseen ja palautumistekijöihin sekä löytää uusia, oivaltavia ja kehotietoisia työkaluja hyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilötasolla kuin työympäristössä. Missioni on asiantuntijuudellani auttaa yksilöitä ja työtiimejä kehittämään työntekemisen mallia, joka rakennetaan arjen hyvinvointi edellä. Kehotietoisuus on tässä merkittävässä roolissa.

Hyödynnän valmennuksissani hyvinvointiasiantuntijuuden lisäksi laajaa kokemustani ja oppejani jooga-, luonto- ja kehotietoisuusohjausten parissa. Ohjaan käytännön keinoin vahvistamaan kehotietoisuutta, joka on vaikuttava väylä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kehotietoisuus on voimavara myös työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemiselle sekä kulmakivi tunne- ja vuorovaikutustaidoille. Se voi auttaa omien vahvuuksien, itselle sopivan työrytmin ja työroolien tunnistamisessa ja ruokkia luovuuden esiin työn kehittämisen ja toimintatapojen tueksi. Kehotietoisuus vahvistaa myös resilienssiä toimintaympäristön muutostilanteissa.

Olen paneutunut myös luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja kehittänyt luontopohjaisia menetelmiä hyvinvoinnin tukemiseen, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä terveyden palauttamiseen. Luonnon hyväksyvässä lempeydessä on tilaa kohdata ja selkeyttää omia ajatuksia ja tunteita. Luonto on myös mitä mahtavin luovuuden ja mielikuvituksen synnytysalusta. Parhaat oivallukset ja kokemukset tulevatkin usein luonnossa, joten vienkin hyvin mielellään työtiimit myös luontoon työskentelemään ja hyvinvoimaan.

Luennoillani ja koulutuksissani haluan mahdollistaa konkreettisia ajatuksia ja käytäntöön vietäviä kokeiluja, miten jokainen voi kehittää hyvinvoinnin voimavaroja itsessään ja omassa työympäristössään. En viljele ammattitermejä ja pitkästytä laajoilla teorioilla, vaan keskityn arkeen soveltuviin asioihin käytännönläheisesti, tutkimuksia, teoriaa ja kokemusta hyödyntäen. Tarjoan valmiiden vastausten sijaan tilaa jokaisen omalle ajattelulle ja oivalluksille sekä vuorovaikutukselle.

Kysy aikaa omalle pajallesi alla olevalla lomakkeella tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista

Ota yhteyttä:

KYSY LISÄÄ

www.elova.fi I johanna@elova.fi I 045 119 6110