fbpx
Valikko Sulje

Work – Life balance?


Elinvoimaluennot

Organisaatiot menestyvät kukoistavien tekijöidensä voimalla. Panostaminen tiimien ja työntekijöiden hyvinvointiin rakentaa kestävää liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä. Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on myös osoitus vastuullisesta yrityskulttuurista.

Innostavat koulutukset antavat oivalluksia elinvoiman kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Käytännön esimerkit tukevat terveyttä sekä yksilöllisellä että työyhteisön tasolla. Luennoissa huomioidaan aina yrityksen toimiala ja sen hetkiset tarpeet. Läpikäytävä materiaali perustuu tutkittuun tietoon ja laaja-alaiseen kokemukseen elinvoiman vahvistamisesta.

Luennot ovat vuorovaikutteisia, käytännönläheisiä ja selkeitä – huumoria unohtamatta.

Suosituttuja aiheita ovat olleet esimerkiksi

  • Kehollisuus voimavarana – vaikutus hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen
  • Stressikehon kokonaisvaltainen hoitaminen
  • Hyvä uni ja palautuminen – rutiinit käyttöön
  • Elinvoimaisen ravitsemuksen tärkeimmät tukipilarit – arkeen ja itselle soveltuen

Luennon kustannus yrityksille alkaen 750 € + alv / 60 min. Yli 20 kilometriä ylittävät matkakulut lisätään hintaan. Yhdistyksille ja yksityisille henkilöille hinta erikseen.

Kysy lisää tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista.


Virkistyspäivä

Työhyvinvointi- ja virkistyspäivässä innostutaan hyvinvoinnista ammattilaisen johdattamana. Se on konkreettinen osoitus koko työyhteisölle yhteisen hyvinvoinnin merkityksestä. Yksittäinenkin päivä tukee ja antaa konkreettisia oivalluksia elinvoiman kasvattamisen, stressinhallinnan ja palautumisen taitojen kehittämiseen.

Virkistyspäivään sisältyy energisoivaa liikettä, tietoa yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin tukemisesta sekä rentoutumista ja pysähtymistä. Päivä alkaa liikunnallisella aktiviteetilla ja päättyy kehonhuoltoharjoituksella ihanan loppurentoutuksen kera. Välissä voidaan keskittyä esimerkiksi kuuntelemaan hyvinvointiluentoa tai synnyttää uusia oivalluksia fasilitoidusti. Tyhy- ja virkistyspäivä tai kokonainen työpäivä voidaan viettää myös luonnon äärellä!

Sisältö räätälöidään ajankohtaisten tarpeiden ja tiimien tarpeiden mukaiseksi.

Esimerkkipäivän (4 h) hinta: 1300 eur + alv, sisältää yhteensä 1,5 h ohjattua liike- ja kehonhuoltoa + 2 h osallistavaa luentoa/työpajan + 30 min tauon.

Kysy lisää tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista.


Työpajat

Työpajat ovat olleet valtavan pidettyjä hetkiä pysähtyä muutaman tunnin ajaksi oman itsen äärelle. Työpajassa irtaannutaan työarjen kiireestä ja tavoitteista ja laskeudutaan luomaan yhdessä hyvinvointia ja läsnäoloa. Työpaja luo ymmärrystä kehoa ja mieltä kuormittavista tekijöistä ja voimavaroista, jolloin on aidosti mahdollista vaikuttaa hyvinvointiin niin työssä kuin arjessa.

Stressi ja kuormitus ovat aina kehossa. Ymmärryksen rinnalle tarvitaan konkreettisia kehollisia työkaluja, jotka saavat aikaan muutoksen. Kehotietoisten liike- ja läsnäoloharjoitteiden myötä kehon ja mielen kireydet helpottuvat, vireys ja energisyys lisääntyvät ja samalla myös hermoston rauhoittuessa stressin tunteet kevenevät. Työpaja koostuu kahdesta osasta:

  • Hyvinvoinnin teema: Positiivista ja vuorovaikutteista pohdintaa yhdessä kokemuksia jakaen. Pohditaan elämäämme ja toimintaamme arjessa, tutustutaan periaatteisiin ja työkaluihin, joilla voidaan edistää rauhoittumista ja palautumista. Hyvinvoinnin teemat rakentuvat sekä henkilökohtaisesta ja työyhteisön hyvinvoinnista että organisaation hyvinvointikulttuurin kehittämisestä.
  • Läsnäolon teema: Kehotietoisuus-, hengitys- ja läsnäoloharjoitteiden kokonaisuus, joka tukee työpajan teemaa. Harjoitteet eivät vaadi aiempaa kokemusta kehoharjoittelusta.

Mahdollisuus myös yksilöllisempiin ryhmävalmennuksiin esimerkiksi uupumistilanteissa ja unihäiriöiden purkamisessa. Organisaation hyvinvoinnin tilaa voidaan kartoittaa myös ennakkoon Hyvinvointikartoituskyselyn kautta.

Esimerkkihinnoittelu 2,5 h työpaja: 750 € + alv. Yli 20 kilometriä ylittävät matkakulut lisätään hintaan. Hinta ei sisällä tarjoiluja eikä tilavarauksia.

Kysy lisää tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista.

Kouluttajana minulla on pitkä ja laaja kokemus kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin valmentajana. Minulla on myös vuosien kouluttajakokemus terveydenhuollon ammattilaisten työelämälähtöisestä erikoistumiskoulutuksesta sekä ammattilaisille suunnatuista täydennyskoulutuksista ja valmennuksista. Monipuolinen työura, tietotaito, utelias tutkijamieli sekä valmennuskokemukset ovat kehittäneet erinomaisen kyvyn ymmärtää syy-seuraussuhteita kuormitukseen ja palautumistekijöihin sekä löytää uusia, oivaltavia ja kehotietoisia työkaluja hyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilötasolla kuin työympäristössä. Missioni on asiantuntijuudellani auttaa yksilöitä ja työtiimejä kehittämään työntekemisen mallia, joka rakennetaan arjen hyvinvointi edellä. Kehotietoisuus on tässä merkittävässä roolissa.

Hyödynnän valmennuksissani hyvinvointiasiantuntijuuden lisäksi laajaa kokemustani ja oppejani jooga-, luonto- ja kehotietoisuusohjausten parissa. Ohjaan käytännön keinoin vahvistamaan kehotietoisuutta, joka on vaikuttava väylä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kehotietoisuus on voimavara myös työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemiselle sekä kulmakivi tunne- ja vuorovaikutustaidoille. Se voi auttaa omien vahvuuksien, itselle sopivan työrytmin ja työroolien tunnistamisessa ja ruokkia luovuuden esiin työn kehittämisen ja toimintatapojen tueksi. Kehotietoisuus vahvistaa myös resilienssiä toimintaympäristön muutostilanteissa.

Olen paneutunut myös luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja kehittänyt luontopohjaisia menetelmiä hyvinvoinnin tukemiseen, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä terveyden palauttamiseen. Luonnon hyväksyvässä lempeydessä on tilaa kohdata ja selkeyttää omia ajatuksia ja tunteita. Luonto on myös mitä mahtavin luovuuden ja mielikuvituksen synnytysalusta. Parhaat oivallukset ja kokemukset tulevatkin usein luonnossa, joten vienkin hyvin mielellään työtiimit myös luontoon työskentelemään ja hyvinvoimaan.

Luennoillani ja koulutuksissani haluan mahdollistaa konkreettisia ajatuksia ja käytäntöön vietäviä kokeiluja, miten jokainen voi kehittää hyvinvoinnin voimavaroja itsessään ja omassa ympäristössään. En viljele ammattitermejä ja pitkästytä laajoilla teorioilla, vaan keskityn arkeen soveltuviin asioihin käytännönläheisesti, tutkimuksia, teoriaa ja kokemusta hyödyntäen. Tarjoan valmiiden vastausten sijaan tilaa jokaisen omalle ajattelulle ja oivalluksille sekä vuorovaikutukselle.

Olen osa Hyvää työtä- Akatemian tiimiä. Olemme monipuolinen ja avoin verkosto työelämän, johtamisen, työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittäjiä. Rakennamme laajemmat työhyvinvoinnin kehittämisen valmennukset yhteistoteutuksena.

Kysy lisää alla olevalla lomakkeella tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista

Ota yhteyttä:

KYSY LISÄÄ

www.elova.fi I johanna@elova.fi I 045 119 6110

Liity Elinvoiman kehittäjiin!

Uutiskirje ilmestyy harvakseltaan sähköpostiisi ja sisältää vinkkejä ja parhaita käytänteitä kestävän, elinvoimaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Ei roskapostia! Lue lisää tietosuojaselosteesta.