Valikko Sulje

Hyvinvointia & läsnäoloa -työpajat tiimeille

Hyvinvointia & läsnäoloa -työpajat


Kiireettömyyden kokemuksia, kokonaisvaltaista, voimistavaa ja rentouttavaa vastapainoa kiireiselle arjelle

Mielen työkalut stressinhallintaan liittyen ovat monelle jo hyvinkin tuttuja. Keho ja mieli ovat kuitenkin erottamattomat, joten molempien hyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota. Kehotietoisuus on tässä merkittävässä roolissa.


Työpajan tavoitteena on irtaantua työarjen kiireestä ja tavoitteista ja laskeutua luomaan hyvinvointia ja läsnäoloa. Työpaja luo ymmärrystä kehoa ja mieltä rasittavista ja väsyttävistä tekijöistä, jolloin on aidosti mahdollista vaikuttaa omaan hyvinvointiin niin työssä kuin arjessa. Työpajan kehotietoisten läsnäoloharjoitteiden myötä kehon ja mielen kireydet helpottuvat, vireys ja energisyys lisääntyy, ja samalla myös hermoston rauhoittuessa stressin tunteet kevenevät.

Hyvinvointia & läsnäoloa- työpaja koostuu:

  • Hyvinvoinnin teemasta: Positiivisesta, pohdiskelevasta ja vuorovaikutteisesta keskustelusta ja kokemusten jakamisesta käsiteltävän hyvinvointiteeman ympärillä. Työskentelytavat tukevat kaikkien osallistumista sekä saa ajatusten kantamaan hedelmää myös työpajan jälkeen. Hyvinvointia tarkastellaan hyvin kokonaisvaltaisesti, ihmisen itsetuntemusta tukevasti.
  • Läsnäolon teemasta: Kehon ja mielen työkaluista erilaisten kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoitteiden avulla. Harjoitteet eivät vaadi mitään kokemusta joogasta tai kehoharjoittelusta.
  • Lopullinen sisältö rakentuu yhdessä asiakkaan kanssa ja riippuu käytettävästä ajasta.
  • Kesto: 3-7 h
  • Hinta alkaen 700 eur (+ 24 % alv), riippuen työpajan kestosta. Hinta ei sisällä mahdollisia tarjoilu- tai tilakustannuksia.

Kysy lisää johanna@elova.fi tai 045 119 6110

Työpajan hyvinvoinnin teeman elementit voivat olla sisällöltään muun muassa:

Fyysinen hyvinvointi:
Painottuu muun muassa kehon liikkeeseen ja asentoon, ravitsemuksen, palautumisen ja unen sekä kehon toiminnallisuuden tukemiseen ja kehittämiseen.

Henkinen hyvinvointi:
Painottuu psyykkisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokonaishyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen.

Luontofasilitointi:
Yrityksen hyvinvoivaa tulevaisuusnäkymää luotsaava ohjattu, tavoitteellinen työpaja, jossa työkaluina ovat luontofasilitointi, luontoliikunta ja luonnon hyvinvointivaikutukset. Mahdollisuus yhdistää myös retkiruokailu.

Työpajan läsnäolo teeman elementit voivat olla sisällöltään muun muassa:

Läsnäoloa luonnossa:
Lempeitä aistiharjoituksia ja kehoyhteysharjoituksia, jolla laskeudutaan läsnä olevaan luontohetkeen. Käytetään luonnon elementtejä hyväksi, kun pohditaan yhdessä elämän kaaria ja toimintaamme arjessa. Tuotoksena syntyy oivalluksia ja arkisia työkaluja, joilla jokainen voi tuoda rauhoittumista ja palautumista omaan elämän rytmiin.

Hengitysharjoitteet:
Opetellaan kehoa ja mieltä palauttavia hengitysharjoituksia, joilla voidaan rauhoittaa kuormittunutta kehoa, hermostoa ja mieltä. Opitaan ja tutkitaan omaa kehoakin apuna käyttäen, millaiset tekijät häiritsevät hyvää hengitystä ja miten niihin voi vaikuttaa.

Jooga, yinjooga ja kehotietoiset harjoitteet:
Harjoitukset ovat suunnattu fyysisten kireyksien purkamiseen, hermoston ja tunteiden yhteyden herättelyyn ja havaitsemiseen. Samalla kun kehon kireydet helpottuvat myös mieli rauhoittuu. Harjoitusten avulla on helppo laskeutua kuuntelemaan itseä ja kehon tilaa, miltä kehossa tuntuu ja mitä se viestii. Lopuksi annetaan keholle lupa levätä ja laskeutua rentouttavaan olemisen tilaan.

Tietoisuusharjoitteet:
Harjoitusten tavoitteena on opetella aktivoimaan palautumisesta vastaavaa autonomisen hermoston puolta eli parasympaattista hermostoa. Tietoisuusharjoitukset ovat hoitavia läsnäolo- ja meditaatioharjoituksia. Harjoitukset tehdään selinmakuulla tai mukavasti istuen. Harjoitteet ovat hyvin kehoa uudistavia ja mieltä palauttavia.

Syvärentoutus Jooga Nidra:
Joogiseksi uneksi kutsuttu jooga nidra on kokonaisvaltainen, syvää untakin palauttavampi rentoutusharjoitus ja meditaatio. Puolen tunnin mittaisen jooga nidran on kuvattu vastaavan neljän tunnin unta. Se tuottaa maksimaalisen rentoutuksen minimaalisessa ajassa, ja se on monesti osoittautunut tehokkaaksi lääkkeeksi helpottaa stressin kokemista ja unettomuutta.

Työpajan ohjaaja Johanna on pitkä ja laaja kokemus kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin valmentajana. Johannalla on myös vuosien kouluttajakokemus terveydenhuollon ammattilaisten työelämälähtöisestä erikoistumiskoulutuksesta sekä ammattilaisille suunnatuista täydennyskoulutuksista ja valmennuksista. Monipuolinen työura, tietotaito, utelias tutkijamieli sekä valmennuskokemukset ovat kehittäneet erinomaisen kyvyn ymmärtää syy-seuraussuhteita kuormitukseen ja palautumistekijöihin sekä löytää uusia, oivaltavia ja kehotietoisia työkaluja hyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilötasolla kuin työympäristössä. Johannan missio on asiantuntijuudellaan auttaa yksilöitä ja työtiimejä kehittämään työympäristöstä riippumatonta työntekemisen mallia, joka rakennetaan hyvinvointi edellä. Kehotietoisuus on tässä merkittävässä roolissa.

Johanna hyödyntää valmennuksissaan hyvinvointiasiantuntijuuden lisäksi laajaa kokemustaan ja oppejaan jooga-, luonto- ja kehotietoisuusohjausten parissa. Johannan ohjaa käytännön keinoin vahvistamaan kehotietoisuutta, joka on vaikuttava väylä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kehotietoisuus on voimavara myös työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemiselle sekä kulmakivi tunne- ja vuorovaikutustaidoille. Se voi auttaa omien vahvuuksien, itselle sopivan työrytmin ja työroolien tunnistamisessa ja ruokkia luovuuden esiin työn kehittämisen ja toimintatapojen tueksi. Kehotietoisuus vahvistaa myös resilienssiä toimintaympäristön muutostilanteissa.

Johanna on paneutunut myös luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja kehittänyt luontopohjaisia menetelmiä hyvinvoinnin tukemiseen, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä terveyden palauttamiseen. Luonnon hyväksyvässä lempeydessä on tilaa kohdata ja selkeyttää omia ajatuksia ja tunteita. Luonto on myös mitä mahtavin luovuuden ja mielikuvituksen synnytysalusta. Parhaat oivallukset ja kokemukset tulevatkin usein luonnossa, joten Johanna viekin hyvin mielellään työtiimit myös luontoon työskentelemään ja hyvin voimaan.

Kysy aikaa omalle pajallesi alla olevalla lomakkeella tai kysy lisää johanna@elova.fi tai 045 119 6110

KYSY LISÄÄ