fbpx
Valikko Sulje

Work – Life balance?

Mielen työkalut stressinhallintaan liittyen ovat monelle jo hyvinkin tuttuja. Keho ja mieli ovat kuitenkin erottamattomat, joten molempien hyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota.


Tyhy- ja virkistyspäivä – Voimavaroja työhön ja arkeen

Millainen työyhteisönne olisi, jos…

  • Ihmiset nukkuisivat yönsä hyvin ja heräisivät aamulla levänneenä?
  • Jaksaisivat päivän läpi energisenä ja ilman uuvahduksia?
  • Jännitykset, kivut ja säryt eivät veisi voimia?

Tässä konkreettisia esimerkkejä työhyvinvointipäivän käsiteltävistä aiheista. Jokainen teeman johdattelee samalla kehotietoiseen työhyvinvointiin eli kuinka keho ja mieli valjastetaan terveyden ja hyvinvoinnin pohjaksi. Käymme teemaa teorian ja tieteenkin näkökulmasta. Teoria auttaa ymmärtämään mutta rinnalle tarvitaan konkreettisia kehollisia työkaluja, jotka saavat aikaan muutoksen. Kokeilemme tätä harjoitteiden kautta.

Tyhy- ja virkistyspäivän sisältö suunnitellaan yhdessä yrityksen toiveiden mukaisesti ja niin, että päivä tukee henkilöstön hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Kartoitan tarpeenne ja saatte tarjouksen tilanteeseenne soveltuvasta hyvinvointihetkestä kahdella eri vaihtoehdolla.

Työhyvinvointi- ja virkistyspäivä voi koostua useasta eri aktiviteetista. Päivään voi sisältyä energisoivaa liikettä, tietoa yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin tukemisesta sekä rentoutumista ja pysähtymistä. Päivän voi aloittaa liikunnallisella aktiviteetilla ja päättää vaikkapa kehonhuoltoharjoituksella ihanan loppurentoutuksen kera. Välissä voidaan keskittyä esimerkiksi kuuntelemaan hyvinvointiluentoa tai synnyttää uusia oivalluksia fasilitoidusti.

Tyhy-ja virkistyspäivä tai kokonainen työpäivä voidaan viettää myös luonnon äärellä!

Esimerkkipäivän hinta: 1300 eur + alv, sisältää yhteensä 1,5 h ohjattua liike- ja kehonhuoltoa + 2 h osallistavaa luentoa/työpajan + 30 min tauon.

Kysy lisää tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista.

Hyvinvointiluennot – Ymmärrystä & Oivalluksia

Hyvinvointiluento kehotietoisesta hyvinvoinnista tai teille tarpeellisesta aiheesta. Kartoituksen jälkeen saatte tarjouksen kolmesta luentoteemasta.

Luentohinta yrityksille alkaen 600 € + alv / 60 min. Hinta ei sisällä tarjoilu- tai tilakustannuksia. Yli 20 kilometriä ylittävät matkakulut lisätään hintaan. Yhdistyksille ja yksityisille hinnat erikseen.

Kysy myös lyhyempiä miniluentoja tai tilaa vaikka ohjattu palautumista tukeva tauko toimipaikalle.

Kysy lisää tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista.

Hyvinvointia & läsnäoloa- työpaja

Työpajassa irtaannutaan työarjen kiireestä ja tavoitteista ja laskeudutaan luomaan yhdessä hyvinvointia ja läsnäoloa. Työpaja luo ymmärrystä kehoa ja mieltä kuormittavista tekijöistä ja voimavaroista, jolloin on aidosti mahdollista vaikuttaa hyvinvointiin niin työssä kuin arjessa. Työpajan kehotietoisten liike- ja läsnäoloharjoitteiden myötä kehon ja mielen kireydet helpottuvat, vireys ja energisyys lisääntyy, ja samalla myös hermoston rauhoittuessa stressin tunteet kevenevät.

Hyvinvointia & läsnäoloa- työpaja koostuu:

  • Hyvinvoinnin teemasta: Positiivisesta, pohdiskelevasta ja vuorovaikutteisesta luennosta keskustellen ja kokemuksia jakaen käsiteltävän hyvinvointiteeman ympärillä. Työskentelytavat tukevat kaikkien osallistumista sekä saa ajatusten kantamaan hedelmää myös työpajan jälkeen. Hyvinvointia tarkastellaan hyvin kokonaisvaltaisesti, ihmisen itsetuntemusta tukevasti.
  • Läsnäolon teemasta: Kehon ja mielen työkaluista erilaisten kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoitteiden avulla, jotka tukevat työpajan teemaa. Harjoitteet eivät vaadi mitään kokemusta kehoharjoittelusta.
  • Lopullinen sisältö rakentuu yhdessä asiakkaan kanssa ja riippuu käytettävästä ajasta.
  • Useamman työpajan kokonaisuuksissa voidaan käyttää apuna koko henkilöstölle tehtyä hyvinvointikartoitusta, josta valitaan 3-5 eniten noussutta teemaa käsittelyyn. Mahdollisuus on myös työntekijöiden yksilöllisempään tukemiseen ryhmävalmennuksella. Tämä on erityisen hyvä esimerkiksi uupumistilanteissa ja unihäiriöiden purkamisessa.
  • Kesto: 2h – useampi päivä
  • Esimerkkihinnoittelu 2 h työpaja: 750 € + alv 24 %. Hinta ei sisällä mahdollisia tarjoilu- tai tilakustannuksia. Yli 20 kilometriä ylittävät matkakulut lisätään hintaan. Yhdistyksille ja yksityisille hinnat erikseen

Työpajan Hyvinvoinnin -teeman elementit voivat olla sisällöltään muun muassa:

Kehon hyvinvointi:
Voi painottua muun muassa stressinhallinnan ydintaitoihin, kehotietoisuuden mahdollisuuksiin työhyvinvoinnin tukena, energisemmän aivoterveyden, ravitsemuksen, palautumisen ja unen tai kehon yleisterveyden tukemiseen ja kehittämiseen. Teemat voivat rakentua myös organisaation konkreettisten toimintamallien kuten hybridityöskentelyn, palautumis- tai taukokulttuurin kehittämiseen yhdessä.

Mielen hyvinvointi:
Voi painottua psyykkisen, sosiaalisen, emotionaalisen tai kognitiivisen kokonaishyvinvoinnin tukemiseen ja kehittämiseen suuntautumalla esimerkiksi organisaation konkreettiseen yhteiskehittämiseen mm. henkisen palautumisen, resilienssin, vuorovaikutustaitojen tai arvojen osalta.

Luontofasilitointi:
Yrityksen hyvinvoivaa tulevaisuusnäkymää luotsaava ohjattu, tavoitteellinen työpaja, jossa työkaluina ovat luontofasilitointi, luontoliikunta ja luonnon hyvinvointivaikutukset. Mahdollisuus yhdistää myös retkiruokailu.

Työpajan Läsnäolon -teeman elementit voivat olla sisällöltään muun muassa:

Läsnäoloa luonnossa:
Lempeitä aistiharjoituksia ja kehoyhteysharjoituksia, jolla laskeudutaan läsnä olevaan luontohetkeen. Käytetään luonnon elementtejä hyväksi, kun pohditaan yhdessä elämän kaaria ja toimintaamme työssä ja arjessa. Tuotoksena syntyy oivalluksia ja arkisia työkaluja, joilla jokainen voi tuoda rauhoittumista ja palautumista omaan elämän rytmiin.

Hengitysharjoitteet:
Opetellaan kehoa ja mieltä palauttavia hengitysharjoituksia, joilla voidaan rauhoittaa kuormittunutta kehoa, hermostoa ja mieltä. Opitaan ja tutkitaan omaa kehoakin apuna käyttäen, millaiset tekijät häiritsevät hyvää hengitystä ja miten niihin voi vaikuttaa.

Jooga, yinjooga ja kehotietoiset harjoitteet:
Harjoitukset ovat suunnattu fyysisten kireyksien purkamiseen, hermoston ja tunteiden yhteyden herättelyyn ja havaitsemiseen. Samalla kun kehon kireydet helpottuvat myös mieli rauhoittuu. Harjoitusten avulla on helppo laskeutua kuuntelemaan itseä ja kehon tilaa, miltä kehossa tuntuu ja mitä se viestii. Lopuksi annetaan keholle lupa levätä ja laskeutua rentouttavaan olemisen tilaan.

Tietoisuusharjoitteet:
Harjoitusten tavoitteena on opetella aktivoimaan palautumisesta vastaavaa autonomisen hermoston puolta eli parasympaattista hermostoa. Tietoisuusharjoitukset ovat hoitavia läsnäolo- ja meditaatioharjoituksia. Harjoitukset tehdään selinmakuulla tai mukavasti istuen. Harjoitteet ovat hyvin kehoa uudistavia ja mieltä palauttavia.

Syvärentoutus Jooga Nidra:
Joogiseksi uneksi kutsuttu jooga nidra on kokonaisvaltainen, syvää untakin palauttavampi rentoutusharjoitus ja meditaatio. Puolen tunnin mittaisen jooga nidran on kuvattu vastaavan neljän tunnin unta. Se tuottaa maksimaalisen rentoutuksen minimaalisessa ajassa, ja se on monesti osoittautunut tehokkaaksi lääkkeeksi helpottaa stressin kokemista ja unettomuutta.

Ohjaaja Johannalla on pitkä ja laaja kokemus kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin valmentajana. Johannalla on myös vuosien kouluttajakokemus terveydenhuollon ammattilaisten työelämälähtöisestä erikoistumiskoulutuksesta sekä ammattilaisille suunnatuista täydennyskoulutuksista ja valmennuksista. Monipuolinen työura, tietotaito, utelias tutkijamieli sekä valmennuskokemukset ovat kehittäneet erinomaisen kyvyn ymmärtää syy-seuraussuhteita kuormitukseen ja palautumistekijöihin sekä löytää uusia, oivaltavia ja kehotietoisia työkaluja hyvinvoinnin kehittämiseen niin yksilötasolla kuin työympäristössä. Johannan missio on asiantuntijuudellaan auttaa yksilöitä ja työtiimejä kehittämään työntekemisen mallia, joka rakennetaan arjen hyvinvointi edellä. Kehotietoisuus on tässä merkittävässä roolissa.

Johanna hyödyntää valmennuksissaan hyvinvointiasiantuntijuuden lisäksi laajaa kokemustaan ja oppejaan jooga-, luonto- ja kehotietoisuusohjausten parissa. Johannan ohjaa käytännön keinoin vahvistamaan kehotietoisuutta, joka on vaikuttavin väylä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kehotietoisuus on voimavara myös työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemiselle sekä kulmakivi tunne- ja vuorovaikutustaidoille. Se voi auttaa omien vahvuuksien, itselle sopivan työrytmin ja työroolien tunnistamisessa ja ruokkia luovuuden esiin työn kehittämisen ja toimintatapojen tueksi. Kehotietoisuus vahvistaa myös resilienssiä toimintaympäristön muutostilanteissa.

Johanna on paneutunut myös luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja kehittänyt luontopohjaisia menetelmiä hyvinvoinnin tukemiseen, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon sekä terveyden palauttamiseen. Luonnon hyväksyvässä lempeydessä on tilaa kohdata ja selkeyttää omia ajatuksia ja tunteita. Luonto on myös mitä mahtavin luovuuden ja mielikuvituksen synnytysalusta. Parhaat oivallukset ja kokemukset tulevatkin usein luonnossa, joten Johanna viekin hyvin mielellään työtiimit myös luontoon työskentelemään ja hyvinvoimaan.

Kysy aikaa omalle pajallesi alla olevalla lomakkeella tai varaa kartoitusaika suoraan nettiajanvarauskalenterista

Ota yhteyttä:

KYSY LISÄÄ

www.elova.fi I johanna@elova.fi I 045 119 6110