fbpx
Valikko Sulje

Uniryhmä on kuuden tapaamisen – kaksi tuntia kerrallaan – kurssimuotoinen kokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa unihäiriöistä kärsivän unta, unenlaatua ja vireystilaa. Ryhmä antaa osallistujalle tietoa, vertaistukea ja keinoja oman unen ja unihäiriön hoitoon. Uniryhmä auttaa tutkitusti unettomuuteen ja edesauttaa unilääkkeistä luopumista.

Ryhmässä käytetyt menetelmät perustuvat Käypä hoito -työryhmän suositukseen unettomuuden hoitamiseksi lääkkeettömin keinoin, CBT-I -menetelmällä. Parhaimman hyödyn ryhmästä saavat osallistujat, joilla on vahva motivaatio oman käyttäytymisen tutkimiseen ja muuttamiseen. Tapaamiset ovat noin kahden viikon välein, ja osallistujat tekevät niiden välillä oman toimintansa reflektointia sekä erilaisia harjoitteita.

Uniryhmän kuusi tapaamista:

1. Perustiedot unesta ja unen hoidosta
Omat nukkumiskäytännöt ja ratkaisut ongelmatilanteissa, unenhuollon perusteet

2. Uni-valve-rytmin luominen
Ylivireystilan tunnistaminen ja rauhoittaminen
Ravinnon ja liikunnan merkitys

3. Tunteiden, ajatusten ja stressin havainnointi ja käsittely
Tietoisen läsnäolon harjoittaminen

4. Unettomuuteen liittyvien tunteiden kartoittaminen ja kohtaaminen
Omien esteiden havainnointi

5. Arvot ja tarkoitukset
Oman elämänkaaren tutkiminen

6. Yhteenveto ja palautekeskustelu

Tavoitteena alentaa unettomuuden haitta-astetta

Uniryhmissä käytetään kansainvälistä unen haitta-asteen itsearviointiin kehitettyä ISI-lomaketta (Insomnia Severity Index).  Lomakkeella kartoitetaan koettua haitta-asteen vakavuutta, vaikutusta nukkumiseen, häiritsevyyttä, vaikutusta elämänlaatuun ja ahdistuneisuuteen. Arviointi tehdään ryhmän alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa. Uniryhmissä kootuissa ISI-arvioissa unettomuuden haitta-asteen numeraalinen keskiarvo on uniryhmään osallistumisen myötä alentunut selkeästi ja edesauttanut monilla unilääkkeistä luopumista.

Osaamistavoitteet

  • Kurssin käytyään osallistuja osaa tulkita omien nukkumiskäytäntöjen vaikutusta uneen ja osaa soveltaa saamaansa tietoa nukkumiskäytäntöjen muuttamiseksi.
  • Osallistuja tunnistaa ja osaa kuvata oman ylivireystilansa sekä osaa soveltaa kurssilla saamaansa tietoa ja taitoja ylivireystilan rauhoittamiseksi.
  • Osallistuja ymmärtää ja osaa tulkita ravinnon ja liikunnan merkityksen univalverytmiin ja osaa muuttaa omia tottumuksiaan unta peremmin edistäviksi.
  • Osallistuja tunnistaa tunteiden, ajatusten ja stressin vaikutuksen uneen, osaa luokitella ja käsitellä niitä muun muassa harjoittelemalla tietoista läsnäoloa.
  • Osallistuja osaa kuvata unettomuuteen liittyviä tunteita ja uneen vaikuttavia esteitä ja osaa soveltaa kurssilla saamiaan tietoja ja taitoja unta edistäviksi.

Miten osallistua?

Seuraavan uniryhmän ajankohdan löydät Uniliiton kalenterista. Ryhmään otetaan 8-10 osallistujaa. Osallistuminen edellyttää sitoutumista kuuteen kahden tunnin tapaamiseen sekä tapaamisten välillä tehtäviin harjoitteisiin.

Ilmoittautumiset Uniliiton kautta.

26.1. RYHMÄ ON TÄYNNÄ

Tiedustelut: johanna@elova.fi

KYSY MYÖS UNIRYHMÄN MAHDOLLISUUTTA ORGANISAATIOLLESI!
Minimikesto 3x2h tapaamiset, minimiosallistujamäärä 8 henkilöä!

Liity Elinvoiman kehittäjiin!

Uutiskirje ilmestyy harvakseltaan sähköpostiisi ja sisältää vinkkejä ja parhaita käytänteitä kestävän, elinvoimaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Ei roskapostia! Lue lisää tietosuojaselosteesta.